Im wyższy jest poziom techniki, tym więcej należy o niej wiedzieć

Oferujemy szkolenia i seminaria produktowe, ponieważ tylko osoby doskonale znające zagadnienia związane z systemami szalunkowymi i dostępowymi są w stanie skutecznie ich używać i unikać błędów.

Szkolenia i seminaria

Mogą być prowadzone w zakładzie klienta lub poza nim, jednak zawsze są dostosowane do klienta i jego personelu i spełniają wiele potrzeb. Kursy są adresowane do:

  • Kierowników projektów
  • Mistrzów
  • Praktykantów i studentów

 


Zapraszamy do kontaktu!

Wybierz jakiś kraj

Channel Islands
Eesti
Føroyar (Færøerne)
Ísland
Latvija
Slovensko