Informacja o ochronie danych osobowych

Nasze dane kontaktowe (administrator danych):

Zarząd:
Piotr Panek (Prezes), Małgorzata Malitzky (Członek Zarządu)

NIP 123-00-31-944
Regon 010839440
KRS 0000127695
Kapitał zakładowy 14 860 000 PLN opłacony w całości
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Siedziba:
Łubna 55, 05-532 Baniocha
Tel.: +48 22 231 23 00, Fax: +48 22 231 23 90

 

Państwa prawa

W zakresie Państwa danych osobowych mają Państwo prawo żądać od nas informacji o przetwarzanych danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Ponadto, przekazujemy Państwu dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.  Jeżeli wykorzystujemy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody, mogą ją Państwo w dowolnym czasie wycofać. Od czasu wycofania zgody, Państwa dane nie będą już wykorzystywane do uzgodnionego pierwotnie celu. Jeżeli sądzimy, że posiadamy prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzania Państwa danych, mogą Państwa skontaktować się z nami tutaj i zgłosić swój sprzeciw.  Bez względu na powyższe, mogą Państwo w dowolnym czasie skontaktować się z właściwymi organami nadzorczymi.

Usunięcie danych

W przypadku, gdy Państwa dane nie są już potrzebne do określonych celów lub ich przechowywanie jest niedopuszczalne z innych przyczyn prawnych, dane te zostaną usunięte. Nie dotyczy to danych osobowych w zakresie, w jakim zostały zebrane zgodnie z prawem i które zobowiązani jesteśmy przechowywać na skutek obowiązków nałożonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.  Informujemy, że w każdym przypadku usuwania danych, dane te są początkowo blokowane, aby uniknąć przypadkowego usunięcia lub ewentualnego celowego zniszczenia. Ze względów technicznych, możliwe jest w pewnych sytuacjach utworzenie kopii zapasowych lub kopii lustrzanych danych.  Kopie te mogą być usunięte z pewnym opóźnieniem z przyczyn technicznych.

Dostęp do naszej strony internetowej

Korzystanie z naszej strony internetowej nie wymaga przekazywania jakichkolwiek danych osobowych. Każdorazowo w przypadku uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej, serwer automatycznie zachowuje jedynie adres IP, datę i godzinę żądania dostępu, różnicę czasową w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT), treść żądania dostępu (konkretne miejsce), status dostępu / kod statusu http, ilość przesyłanych danych, stronę internetową, z której wysyłane jest żądanie, przeglądarkę, system operacyjny i jego interfejs, a także język i wersję oprogramowania przeglądarki. Dane te nigdy nie są przechowywane konkretnie w odniesieniu do danej osoby. Są one oceniane jedynie w celu zapewnienia bezproblemowego działania naszej strony internetowej i poprawy naszych usług. Jeżeli adres IP ma być uznany za osobisty, zostanie on usunięty najpóźniej po upływie 90 dni, chyba że istnieją inne istotne przyczyny dla odmiennego postępowania.

Korzystanie z linków

Strona internetowa administratora danych może zawierać linki (hiperłącza, odniesienia do innych stron). W przypadku korzystania z tego typu linków, należy mieć na względzie, że strony te podlegają własnym informacjom o ochronie danych osobowych i administrator danych nie może brać jakiejkolwiek odpowiedzialności lub udzielać gwarancji w zakresie warunków ochrony danych obowiązujących dla tych stron.

Rejestracja użytkownika

Nasza strona internetowa daje możliwość rejestracji i utworzenia konta użytkownika.  Niektóre z oferowanych przez nas usług mogą być świadczone jedynie na rzecz zarejestrowanych użytkowników. W związku z tym, gromadzimy dane przekazane przez Państwa w tym celu, aby umożliwić realizację procesu rejestracji.  Ilość danych zależna jest od przekazanych informacji i wywodzi się z masek wprowadzania danych. Okres przechowywania tych danych zależy od czasu trwania procesu rejestracji. Po usunięciu konta, okres przechowywania danych zależny jest od okresów przechowywania przewidzianych ustawowo.

Formularz kontaktowy

W przypadku zapytań przesłanych za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych na naszej stronie internetowej, przekazane dane przetwarzane są przez nas w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Jedynie w przypadkach, w których zapytanie tego wymaga dane będą przechowywane długoterminowo. W przeciwnym razie Państwa dane  zostaną usunięte najpóźniej po upływie sześciu miesięcy.

Newsletter

Mogą Państwo skontaktować się z nami w celu otrzymywania newslettera zawierającego informacje o naszych produktach, usługach i wydarzeniach. Dane dostarczone w ramach udzielonej przez Państwa zgody wykorzystujemy do przesyłania Państwu naszego newslettera.

W celu przesyłania newslettera korzystamy z usługi Dotmailer stanowiącej własność Dotmailer Ltd. No 1 London Bridge, Londyn, Wielka Brytania. Państwa adres e-mail przechowywany jest do czasu rezygnacji z newslettera. Dane te przechowywane są wyłącznie w celu przesyłania Państwu naszego newslettera. Jedyną informacją wymaganą do przesyłania newslettera jest adres e-mail.

Nasze newslettery zawierają tak zwane sygnały nawigacyjne lub piksele monitorujące. W tym zakresie zbierane są wstępnie informacje takie jak dane przeglądarki i systemu, a także adres IP i czas wyszukiwania. Informacje te wykorzystywane są w celu technicznego ulepszenia usług w oparciu o dane techniczne lub grupy docelowe i ich zachowania czytelnicze oparte na lokalizacjach wyszukiwania (które można określić wykorzystując adres IP) lub momentach dostępu. Badania statystyczne obejmują także określenie, czy newsletter został otwarty, kiedy otwierane są newslettery i które linki w newsletterze są otwierane. Ze względów technicznych informacje te mogą być przypisane do poszczególnych odbiorców newsletterów, lecz obserwacja poszczególnych użytkowników nie jest naszym celem. Dane oceniane są, aby poznać zwyczaje czytelnicze naszych użytkowników i dostosować do nich zawartość naszych newsletterów lub wysyłać użytkownikom inne treści, zgodne z ich zainteresowaniami.

W każdym czasie możliwa jest rezygnacja z subskrypcji naszego newslettera poprzez wysłanie nam bezpośrednio wiadomości e-mail lub skorzystanie z opcji rezygnacji z subskrypcji dostępnej w każdym newsletterze.

Prawo do rezygnacji

Jeżeli Państwa dane osobowe opierają się na prawnie uzasadnionych interesach, zgodnie z art. 6 paragraf 1 zdanie 1 f. RODO, mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w przypadku istnienia przyczyn ku temu wynikających z Państwa konkretnej sytuacji. W razie uzasadnionego sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych.

Pliki cookie

Aby nasza strona była możliwie najbardziej przyjazna dla użytkowników, wykorzystujemy tak zwane pliki cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe przypisane do Państwa przeglądarki i przechowywane na Państwa twardym dysku, które służą dostarczaniu konkretnych informacji stronie je ustawiającej (w tym przypadku przez nas).

Pliki cookie wykorzystywane są, aby zwiększyć przyjazność naszej strony dla użytkownika i uprościć wykorzystywane funkcje. W przypadków korzystania z plików cookie także dla innych celów, poinformujemy o tym Państwa w Informacji o ochronie danych osobowych, wskazując cele, dla których pliki te są przez nas wykorzystywane.

Mogą Państwo wprowadzać we własnej przeglądarce różnorodne ustawienia w zakresie plików cookie, blokować je i usuwać.  Jednakże uprzejmie informujemy, że bez plików cookie korzystanie z niektórych usług dostępnych na naszej stronie internetowej może być niemożliwe.

W przypadku, gdy na tej stronie wykorzystywane są pliki cookie osób trzecich, w celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy zapoznać się w tym zakresie z wdrożonymi usługami.

Mapy Google

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Mapy Google (usługa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu pokazania naszych lokalizacji we wtyczce Mapy Google. Dane niezbędne do korzystania z usługi Mapy Google będą przekazywane.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy zapoznać się z Warunkami korzystania z usługi Mapy Google

(https://maps.google.com/help/terms_maps.html).

Ujawnienie/ przekazanie danych

Ujawnianie informacji osobom trzecim odbywa się wyłącznie w zakresie opisanym w niniejszej Informacji o ochronie danych osobowych. W celu usprawnienia procesu zarządzania danymi, są one wykorzystywane wewnątrz spółki lub wyznaczane są podmioty przetwarzające dane.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia w sprawie ochrony danych osobowych w dowolnym czasie z skutkiem na przyszłość. Najnowsza wersja dostępna jest na naszej stronie internetowej.

Jeżeli Państwa siedziba znajduje się w Unii Europejskiej lub Szwajcarii, nasze wytyczne w zakresie ochrony danych osobowych odpowiadać będą wymogom obowiązującym w Państwa kraju w odniesieniu do przekazywania danych do krajów spoza tego obszaru. Jeżeli chodzi o przekazywanie danych osobowych, spółka Brand jest certyfikowana zgodnie z zasadami porozumienia dotyczącego ochrony prywatności EU–US Privacy Shield, które zostało wynegocjowane pomiędzy amerykańskim Departamentem Handlu i Komisją Europejską i dotyczy gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania I przekazywania danych osobowych z UE do USA. Polityka Prywatności EU–US Privacy Shield dostępna jest tutaj.

Media społecznościowe

Niniejsza Informacja odnosi się także do profili w następujących mediach społecznościowych powiązanych z tą strona internetową:

Aktualizacja: maj 2018 r.

 


Zapraszamy do kontaktu!

Wybierz jakiś kraj

Channel Islands
Eesti
Føroyar (Færøerne)
Ísland
Latvija
Slovensko