Zdrowie i bezpieczeństwo – nasz priorytet

W Brand bezpieczeństwo jest zawsze najważniejsze. Całkowite zaangażowanie w bezpieczne środowisko pracy jest istotą naszego systemu działania oraz naszej wszechstronnej i dogłębnej polityki bezpieczeństwa – opracowaliśmy systemy i programy, które angażują cały personel w wykonywanie bezpiecznych prac we wszystkich realizowanych przez nas projektach.

 

Pięć filarów bezpieczeństwa

Budowanie naprawdę skutecznego programu bezpieczeństwa przypomina budowanie solidnego domu i zaczyna się od stabilnych fundamentów. W Brand wierzymy w pięć filarów bezpieczeństwa, nasze systemy i proces zarządzania środowiskiem i BHP, które stanowią solidną podstawę naszych nadzwyczajnych wyników i kultury bezpieczeństwa, pomagając nam przy tworzeniu strategicznych i skutecznych inicjatyw zapewnienia bezpieczeństwa w całej firmie.

 

System interwencji pracowników

Dobrowolny, motywacyjny system interwencji pracowników obowiązujący w Brand stanowi terenowy, pracowniczy program bezpieczeństwa oparty na zachowaniach, wykorzystujący metodę ciągłego doskonalenia Kaizen.

Systemy obserwacji nadzoru

System obserwacji nadzoru służy wspieraniu atmosfery aktywnej własności i odpowiedzialności na poziomie nadzoru w ramach wzajemnej obserwacji i weryfikacji, wpływając tym samym na pozytywny rozwój liderów.

Zarządcze przeglądy bezpieczeństwa

Zarządcze przeglądy bezpieczeństwa będące nieodłączną częścią systemu bezpieczeństwa Brand są wymagane przez cały zarząd. Zarządcze przeglądy bezpieczeństwa stosują metodę zarządzania „idź i zobacz”, stanowiąc obserwację terenową umożliwiającą o wiele więcej, niż tylko powierzchowne zrozumienie procesów bezpieczeństwa w terenie.

System audytu

System audytu „Złote ogniwo” w Brand jest wszechstronną i wielopoziomową oceną wewnętrzną zakładowych procesów i systemu zarządzania bezpieczeństwem prowadzonym w ramach kontroli, rozmowy i przeglądu dokumentacji.

Sieć szkoleniowa Brand

Sieć szkoleniowa Brand jest naszym najnowocześniejszym internetowym systemem zarządzania szkoleniami służącym do realizacji szkoleń z zakresu zgodności, przepisów, umiejętności zawodowych i ścieżki kariery, dzięki którym wszyscy pracownicy Brand mają łatwy dostęp do wszystkich ofert szkoleniowych i kształceniowych.

Nasze wartości w zakresie bezpieczeństwa

Wszyscy ciężko pracujemy w Brand na rzecz zapewnienia naszym pracownikom powrotu do domu każdego dnia w tym samym lub lepszym stanie, aby nikt nigdy nie doznał wypadku. Koncentrując się na tej wartości w ramach kultury bezpieczeństwa na wiodącym w branży poziomie, w połączeniu z naszymi nagradzanymi wynikami bezpieczeństwa, wiemy już, że Brand to coś więcej niż tylko firma posiadająca wspaniały program bezpieczeństwa – Brand to bezpieczna firma.


Zapraszamy do kontaktu!

Wybierz jakiś kraj

Channel Islands
Eesti
Føroyar (Færøerne)
Ísland
Latvija
Slovensko