15.07.2015 Most nad potokiem Paleczka - Zembrzyce

W Beskidzie Makowskim, w miejscowości Zembrzyce firma Berger Bau Polska Sp. z o.o. jako generalny wykonawca prowadzi budowę drogi wraz z mostem nad potokiem Paleczka. Inwestycja rozpoczęła się jesienią 2014 roku, a jej koniec zaplanowany jest na wrzesień 2015.  Hunnebeck Polska zaprojektowała i dostarczyła kompletny system rusztowania podporowego i deskowania do wykonania ustroju nośnego tego mostu. 

Rusztowanie podporowe musiało uwzględniać przejście nad potokiem Paleczka oraz obejście wału przeciwpowodziowego bez jego naruszenia. Do tego celu zaprojektowaliśmy użycie kratownic H33 nad potokiem (długość 18,0m,  a ciężar pojedynczej kratownicy ~ 2,0T) oraz system INFRA-KIT dla obejścia wału przeciwpowodziowego. Pozostałą część mostu podparliśmy wieżami ID15.

Niezależnie od rodzaju zastosowanego podparcia całość deskowania kształtującego płytę mostu zaprojektowaliśmy w systemie SG . Dla realizacji tego zadania wykonaliśmy pierwomontaż ram SG. Po stronie Wykonawcy było jedynie skręcenie ram z dźwigarami drewnianymi na budowie.

Technologia montażu wszystkich elementów była prosta i niewymagająca stosowania specjalistycznego sprzętu – również w zakresie montażu kratownic H33. Kratownice są dostarczane na budowę w segmentach o ciężarze do 600kg (segment o długości 6,0m) i tam są skręcane. W ramach typowych zastosowań – dopuszczonych instrukcją montażu -  można łączyć segmenty kratownic do długości 30,0m. Inżynierowie Hunnebeck Polska opracowali również projekt technologii montażu oraz demontażu kratownic spod obiektu.  

Montaż rusztowania wraz z zabetonowaniem mostu został wykonany w II kwartale 2015 roku.Zapraszamy do kontaktu!

Wybierz jakiś kraj

Channel Islands
Eesti
Føroyar (Færøerne)
Ísland
Latvija
Slovensko