Archiwum prasowe

Wybór kategorii

16.07.2014 Zmiana siedziby filii Wrocław

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż z dniem 15/07/2014r. Filia Hunnebeck Polska – Wrocław zmienia siedzibę.

19.05.2014 Regionalny Dzień Bezpieczeństwa

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 23/05/2014 we wszystkich Filiach Hunnebeck Polska odbędzie się Regionalny Dzień Bezpieczeństwa. Wydarzenie ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy wśród naszych pracowników, oraz partnerów biznesowych. Ze względu na odbywające się szkolenia, w tym dniu, kontakt z pracownikami Hunnebeck będzie ograniczony.

12.12.2013 Rusztowania nośne największej sali koncertowej we Francji

Wyjątkowy kształt pozwala przypuszczać, że nowa Paryska Filharmonia jest projektem budowlanym spełniającym najwyższe wymagania akustyczne. W celu stworzenia idealnej przestrzeni dźwiękowej, światowej sławy architekt Jean Nouvel przy tworzeniu projektu wykorzystał najnowsze osiągnięcia wiedzy o akustyce pomieszczeń. Priorytetem przy projektowaniu i budowie tego zespołu obiektów o wysokości 52m było wytłumienie drgań oraz odizolowanie akustyczne sali koncertowych. Jest to doskonale widoczne w trakcie realizacji stanu surowego obiektu, przy budowie którego francuski oddział Harsco Infrastructure zajmuje się wykonywaniem projektów technologicznych, planowaniem, dostarczeniem oraz pracochłonnym montażem rusztowań nośnych.

26.11.2013 Firma inwestycyjna Clayton, Dubilier & Rice zawarła umowę o połączeniu przedsiębiorstwa Brand Energy & Infrastructure Services ze spółką Harsco Infrastructure, co spowoduje utworzenie nowej spółki wartej 3 miliardy USD.

NOWY JORK, NY; KENNESAW, GA (26 listopada 2013 r.) — Przedsiębiorstwo Brand Energy & Infrastructure Services („Brand”), firma inwestycyjna Clayton, Dubilier & Rice („CD&R”) oraz Harsco Corporation (NYSE:HSC) („Harsco”) ogłosiły dzisiaj zakończenie transakcji, w wyniku których dojdzie do połączenia spółki Harsco Infrastructure z przedsiębiorstwem Brand. Środki firmy CD&R będą stanowiły udział większościowy w nowo utworzonej firmie, która będzie prowadzona pod nazwą Brand Energy & Infrastructure Services i będzie generować przychody w wysokości około 3 miliardów USD. Fuzja ta przyczyni się do powstania wiodącego światowego dostawcy usług specjalistycznych dla globalnego sektora energetycznego, przemysłowego i infrastruktury.

13.11.2013 Hünnebeck na budowie warszawskiego metra

Już od wielu lat, jako sprawdzony partner pomagamy firmie Modzelewski&Rodek w realizacji dużych inwestycji projektując bezpieczne i wydajne rozwiązania szalunkowe. Wspólna praca przy budowie metra jest kolejnym projektem, wcześniej dostarczaliśmy firmie Modzelewski&Rodek deskowania i rozwiązania dostępowe między innymi do budowy Galerii Słonecznej w Radomiu, biurowca Feniks w Warszawie, osiedla przy ul. Obrzeżnej w Warszawie, zespołu mieszkaniowego w Gdańsku. Obecnie rozpoczynamy dostawy na kolejny duży projekt jakim jest budowa centralnej części dworca Łódź Fabryczna.

25.10.2013 Harsco nagrodzone przez PZITB w Białymstoku

17/10/2013 w Sali Konferencyjnej NOT przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 2 w Białymstoku odbyła się uroczystość wręczenia nagród w KONKURSIE PZITB BUDOWA ROKU 2011-2012 w Regionie Północno Wschodnim oraz uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu PZITB na najlepsze prace dyplomowe absolwentów studiów wyższych kierunków: BUDOWNICTWO oraz INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA. Głównym organizatorem obu konkursów był Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Białymstoku, a współorganizatorami: Podlaski Urząd Wojewódzki, Urząd Miejski w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Okręgowy Inspektorat Pracy, Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Sponsorem generalnym uroczystej gali była firma Harsco Infrastructure Polska Sp. z o.o.

16.09.2013 Harsco wnosi oddział infrastructure do spółki joint venture

Korporacja Harsco (oznaczona symbolem HSC na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych), będąca spółką o zróżnicowanym profilu działalności, ogłosiła dzisiaj zawarcie umowy, na mocy której oddział Infrastructure korporacji stanie się częścią spółki joint venture założonej wraz z Clayton, Dubilier& Rice („CD&R”) w ramach transakcji, która połączy oddział Infrastructure z Brand Energy&Infrastructure Services, Inc. („Brand”), przejętym przez CD&R od First Reserve. Połączona spółka, pod nazwą Brand Energy&Infrastructure Services, stanie się wiodącym dostawcą specjalistycznych usług dla światowego sektora przemysłu energetycznego i infrastruktury. Zamknięcie transakcji przyniesie Harsco przychód w wysokości około 300 milionów dolarów i 29-procentowy udział w kapitale połączonej spółki, której wartość rynkowa wyniesie około 2,5 miliarda dolarów.

09.08.2013 Europejskie Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Europejskie Centrum Muzyki (ECM) zostało utworzone w dniu 1 października 2005 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenie Akademia Imienia Krzysztofa Pendereckiego oraz Międzynarodowe Centrum Muzyki Baletu i Sportu. Podstawowym zadaniem Centrum jest ustawiczne kształcenie najbardziej uzdolnionych muzyków z całego świata aż do osiągnięcia przez nich pełnej dojrzałości muzycznej. Instytucja ta jest pierwszym tego typu ośrodkiem w Polsce i Europie. Będzie wspierała szkolnictwo artystyczne młodych instrumentalistów, wokalistów oraz dyrygentów w zakresie interpretacji muzyki. Projekt jest finansowany ze środków unijnych, z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, województwa małopolskiego oraz stowarzyszenia Akademia im. Krzysztofa Pendereckiego. Całkowity koszt inwestycji to 64 mln złotych.

17.05.2013 Harsco Infrastructure - Bauma 2013

Targi Bauma w Monachium już za nami, w postaci filmu przedstawiamy krótkie podsumowanie.

29.04.2013 WA 29 - Węzeł Puławska w Warszawie

Południowa Obwodnica Warszawy (POW) to część drogi S2 od węzła Konotopa do węzła Warszawa-Lubelska w Majdanie. Trasa planowana była od lat 70 XX wieku. Budowa tej drogi ekspresowej jest częścią większego zadania inwestycyjnego, którego celem jest połączenie Warszawy z autostradą A2. Na odcinku miejskim trasa będzie wykorzystana również dla wewnątrz-aglomeracyjnego ruchu międzydzielnicowego. Obecnie realizowany jest etap II obejmujący odcinek od węzła Konotopa do węzła Puławska. Etap ten został podzielony na 2 zadania.

2 3 4 5 6 > >>

Zapraszamy do kontaktu!

Wybierz jakiś kraj

Channel Islands
Eesti
Føroyar (Færøerne)
Ísland
Latvija
Slovensko