Region Polska Centralna
 
Hunnebeck Polska Sp. z o.o.
Łubna 55
05-532 Baniocha
tel. +48 22 231 23 00
fax +48 22 231 23 90
 
Białecki Rafał Przedstawiciel Handlowy tel. +48 516 029 439
Baryłka Adam Przedstawiciel Handlowy tel. +48 502 305 003
Pajek Grzegorz Dyrektor ds. Kluczowych Klientów tel. +48 501 132 560
Piętka, Tomasz Przedstawiciel Handlowy tel. +48 509 252 218
Piszczek Marta Dyrektor Regionu Polska Centralna  tel. +48 519 321 679
Szulc Agnieszka (woj. łódzkie)
Przedstawiciel Handlowy
tel. +48 502 347 924
     
 
 
Hunnebeck Polska - Lublin
ul. Smoluchowskiego 7
20-474 Lublin
tel. +48 81 441 73 79
fax. +48 81 441 73 78
 
Przedstawiciel Handlowy
tel. +48 512 285 896
     
 
 
Region Polska Północno - Zachodnia
 
Hunnebeck Polska - Olsztyn
ul. Cementowa 3
10-429 Olsztyn
tel./fax +48 89 532 00 72
tel. +48 89 532 00 73
 
Dyrektor Regionu
tel. +48 502 326 799
Przedstawiciel Handlowy
tel. +48 506 081 251
 
 
Hunnebeck Polska - Bydgoszcz
ul. Gajowa 99
85-717 Bydgoszcz
tel. +48 52 559 21 11
tel./fax +48 52 559 21 12  
 
Z-ca Dyrektora Regionu
tel. +48 502 666 812
 
 
 
 
 
Hunnebeck Polska - Gdańsk
ul. Budowlanych 31, pok. 406
80-298 Gdańsk
tel./fax +48 58 347 51 17
 
Przedstawiciel Handlowy
tel. +48 502 347 920
Przedstawiciel Handlowy
tel. +48 513 183 111
 
 
Hunnebeck Polska - Szczecin
ul. Wisławy Szymborskiej 14
70-784 Szczecin
tel. +48 91 425 67 41
fax +48 91 425 67 61
 
Czaja Radosław Z-ca Dyrektora Regionu tel. +48 502 666 328
Korus Maciej
Przedstawiciel Handlowy tel. +48 502 666 335
     
 
 
Hunnebeck Polska - Poznań
ul. Rolna 6a, Sady
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. +48 61 872 91 01 (02)
tel./fax +48 61 872 01 33
 
Idkowiak Wojciech Z-ca Dyrektora Regionu tel. +48 501 539 388
Mazur Barbara Przedstawiciel Handlowy Doradca Techniczny tel. +48 502 666 325
Pilarski Maciej Przedstawiciel Handlowy tel. +48 504 145 340
 
 
Region Polska Południowa
 
Hunnebeck Polska - Katowice
ul. Kasprzaka 29
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. +48 32 639 67 00
fax +48 32 639 67 80
 
Dyrektor Regionu
tel. +48 501 535 877
Przedstawiciel Handlowy
Doradca Techniczny
tel. +48 509 372 513
Przedstawiciel Handlowy 
Doradca Techniczny
tel. +48 501 215 149
Mięsopust Marian Przedstawiciel Handlowy 
Doradca Techniczny
tel. +48 502 666 204
Kocyk Tomasz
Przedstawiciel Handlowy 
Doradca Techniczny
tel. +48 500 254 039
 
 
Hunnebeck Polska - Wrocław
ul. Mokronoska 2
52-407 Wrocław
tel. +48 71 711 09 79
tel. +48 71 711 09 78
 
Z-ca Dyrektora Regionu
tel. +48 502 376 378
Przedstawiciel Handlowy
tel. +48 502 666 337